Krimi

Mord urozeného pana Jana Jakuba Infeldta z Infeldu v roce 1645


Léta 1645. Urozený Pan Jan Jakub Infeldt z Infeldu, měšťan města Luna na Ohří přijel do města Slaného na hospodu, jmenovitě na hospodu slouce u Kotlářů v Předměstí 15. den měsíce října v hodinu 22. v zešlé rozepři v též hospodě k 2 hodině mezi konfesí svou, chtíc svou v pokoji a smíru přínésti od jednoho soldáta své konfesi z nenadéle boden jest k smrti a 17.měsíce téhož mezi hodinou 13. a 14. v úterý od rány učiněné jemu nad srdcem v prsou skonal a do Prahy odvezen.
Mord pana Jana Horáně v roce 1656 
29.května. Pan Horaň, soused slánský byvši na truňk vína zavolán od Jindřicha Hronka pastorka svého do domu Kryštofa Pilmona, uzdaře souseda v sobotu před nedělí Exaudi, to jest 27.května, při kterémžto posedění po nějaké chvíli stala se mezi nimi nemalá vada, až v takové vadě Jindřich Hronek pastorek jeho maje při sobě ručnici obrátíc ji lůžkem a zámkem, uhodil svého otčíma Jana Horáně beze vší obrany po dvakrát nad Židoviny, takže z jedné té rány mozek v hlavě jeho vidět byl. Stalo se to okolo 21. a 22.hodin od kterýžto von umřel mezi 5. a 6.hodinou a pochován jest u Svaté Trojice 29.května. N.B. Září, den Svatého Jiljí, Jindřich Hronek takový skutek učiněný vedle ortele J.M.učiněného na rynku u spravedlnosti slánské jest sťat a pochován u Sv.Vavřince ...špitála ležicí na Pražském předměstí.


Ohavný mord v roce 1670 Dne 22.února pohřben při Chrámu Páně družeckém člověk ohavně zamordovaný od svýho tovaryše spolu cestou jdoucího, kterémužto polenem látrovým čelo i tělo rozmlátil, v lese jdouc od Velké Dobré na Kladno a jej z šatů svlékl a co měl pobral od něho odejdouc mrtvého na ceště zanechal.


Ukrutný mord v roce 1707